รถหยิบสินค้าแนวราบ

รถหยิบสินค้าแนวราบแบบดั้งเดิม เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเมื่อหยิบสินค้าจากระดับพื้นดิน ในขณะที่ สามารถขับรถด้วยความเร็วสูงระหว่างทางเดิน และจุดหยุดหยิบ ด้วยการกำหนดงาที่แตกต่างกัน สามารถปรับได้ตามความต้องการของทุกรูปแบบการใช้งาน


EPT20-RAP

EPT20-RAP

Li-Ion mm kg